De juiste woorden

zo waardevol...

Wie zou niet graag een mooie herinnering nalaten? De herinnering aan een mooi samenzijn met de juiste woorden. Met de dood eindigt het leven, maar nooit de relatie die je met iemand hebt gehad. Wie je was, waar je voor stond, wat je voor elkaar hebt betekend, het mag allemaal worden gezegd. Een afscheid om nooit meer te vergeten, zo waardevol! 

Soms is een dominee of pastoor betrokken bij de uitvaart en soms zijn nabestaanden zelf in staat het afscheid vorm te geven. Maar als dat niet zo is? Binnen Altiora Uitvaartzorg is Anneke Morsink gespecialiseerd in het begeleiden van uitvaartbijeenkomsten. Met uw persoonlijke informatie en wensen krijgt het afscheid vorm en inhoud. Een levensverhaal, speciale aandacht voor kinderen en kleinkinderen, kaarsen, muziek, een eventuele fotopresentatie. Het kan allemaal.