De plechtigheid

zo waardevol...

Wie zou niet graag een mooie herinnering nalaten? De herinnering aan een zinvol afscheid, waarin wat je in je leven hebt nagestreefd en behartigd, nog eens vorm wordt gegeven in een inspirerende plechtigheid. Met de dood eindigt het leven, maar nooit de relatie die je met iemand hebt. Door ruimte te creëren voor mooie herinneringen die tijdens de afscheidsplechtigheid vorm krijgen, onstaan nieuwe waardevolle herinneringen. Het zal de verbondenheid tussen verleden en heden alleen maar sterker maken.

Soms is een dominee of pastoor betrokken bij de uitvaart en soms zijn nabestaanden zelf in staat het afscheid vorm te geven. Maar als dat niet zo is? Altiora Uitvaartzorg biedt hulp. Anneke Morsink is gespecialiseerd in het begeleiden van uitvaartbijeenkomsten. Met uw persoonlijke informatie en wensen krijgt het afscheid vorm en inhoud. Een levensverhaal, speciale aandacht voor kinderen en kleinkinderen, muziek, een eventuele fotopresentatie, alles krijgt aandacht.