De plechtigheid

zo waardevol...

Het voorbereiden van een begrafenis of crematie neemt veel drukte en emotie met zich mee. Altiora neemt zoveel mogelijk zorg uit uw handen, maar zo iets persoonlijks als een afscheidsplechtigheid of dienst komt nauwgezet. Soms hebt u de kans gehad dit voor te bereiden en soms ook niet. Als u kerkelijk meelevend bent zal de predikant of pastor u daarbij helpen, maar wat als dat niet zo is of dat u een ceremonie wilt gestoeld op een andere of persoonlijke levensvisie.

Anneke Morsink is gespecialiseerd in het begeleiden van uitvaartbijeenkomsten. Na een afspraak via de uitvaartverzorgster, volgt een familiegesprek. Met veel van u en een beetje van haar krijgt het afscheid vorm en inhoud. Tezamen op zoek naar de rode draad in het leven van de overledene, of naar een symbool of ritueel om het afscheid kracht bij te zetten. Zijn er sprekers, wilt u een levensverhaal of speciale aandacht voor kinderen en kleinkinderen? Muziekwensen, een eventuele fotopresentatie, een herinneringstafel, alles krijgt aandacht. Bij een naderend levenseinde kunt u een afspraak maken om, naast de praktische zaken, ook de plechtigheid te bespreken. 

ik hoop
op een klein licht
in mij
dat met haar stralen
anderen beroert -
mensen verwarmt

(anneke morsink)