Waardevol

Financieel voor elkaar

Elke uitvaart is uniek en de hoogte van de uitvaartnota is afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Bij een melding van overlijden wordt, na het gesprek waarin de lijnen worden uitgezet, zo snel mogelijk een nauwkeurige kostenraming opgesteld. Dan weet u waar u aan toe bent. Ook na een voorgesprek en bij het opstellen van uitvaartwensen verstrekken wij op uw verzoek een kostenindicatie. Meer weten? Loopt u eens binnen op de eerste zaterdag van de maand voor vrijblijvend advies in ons Afscheidshuis. Altiora - zorg(t) voor iedereen.

VERZEKERINGEN

In de huidige tijd met haar eigen wensen en verwachtingen wil men vrij zijn in de keuze van een uitvaartonderneming. Een kapitaals(uitvaart)verzekering bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij biedt u die mogelijkheid. Hetzelfde geldt voor een overlijdensrisicoverzekering. U kunt met de verzekerde waarde de uitvaartnota in zijn geheel of gedeeltelijk voldoen.

Een ander verhaal is de natura-verzekering. U bent dan verzekerd voor een pakket aan diensten en producten bij een uitvaartmaatschappij zoals DELA of Monuta. Als u wilt dat Altiora de uitvaart verzorgt, vraagt u dan voortijdig aan uw verzekeraar welk geldbedrag zij uitkeren aan derden. Dat voorkomt misverstanden en teleurstelling. Kiest u voor de persoonlijke uitvaartzorg van Altiora, dan brengt zij dit bedrag in mindering op de uitvaartnota.

Altiora Uitvaartzorg is thuis in het labyrinth aan verzekeringen en helpt haar nabestaanden graag daarbij.

Link naar Inloop & Adviesochtend: klik hier
Link naar Workshop Uitvaart: klik hier