Waardevol

Financieel voor elkaar

Elke uitvaart is uniek en de hoogte van de uitvaartnota is afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Bij een melding van overlijden wordt, na het gesprek waarin de lijnen worden uitgezet, zo snel mogelijk een nauwkeurige kostenraming opgesteld. Dan weet u waar u aan toe bent. Ook na een voorgesprek en bij het opstellen van uitvaartwensen verstrekken wij op verzoek een kostenindicatie. Altiora, zorg(t) voor iedereen.

Verzekeringen

Indien u in het bezit bent van een natura-verzekering (u bent verzekerd voor een pakket aan diensten en producten) en u wilt dat Altiora de uitvaart verzorgt, vraagt u dan voortijdig aan uw verzekeraar welk geldbedrag zij uitkeren. Altiora Uitvaartzorg brengt dit bedrag in mindering op de uitvaartnota.

Aan de polissen met een geldwaarde (kapitaalpolis) wordt het bedrag aan de nabestaanden of aan Altiora Uitvaartzorg uitgekeerd. Hiermee kan, afhankelijk van de waarde van de polis, de uitvaart in zijn geheel of gedeeltelijk worden bekostigd. Altiora Uitvaartzorg biedt hulp bij het innen van de (ook oude) polis(sen).

Ons wordt met regelmaat gevraagd welke uitvaartverzekering wij adviseren. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maar vanwege de toegenomen vraag naar persoonlijke uitvaartzorg biedt een kapitaalverzekering (verzekerde waarde) de meeste vrijheid. Laat u goed door meerdere verzekeraars voorlichten.

Link naar Inloop & Adviesochtend: klik hier
Link naar Workshop Uitvaart: klik hier