Corona en uitvaart

Alles met aandacht, vooral nu...

Wat hebben de afgekondigde overheidsmaatregelen voor effect op een uitvaart?
Altiora Uitvaartzorg vindt het gepast dat u op de hoogte bent van de procedure na een overlijden.
Ook als het een overlijden betreft als gevolg van een andere oorzaak.

Al bij het eerste telefonische contact zullen wij vragen of er bij u e/o uw naasten griepverschijnselen zijn zoals koorts, hoesten en niezen. Is dat niet het geval, dan kan het gesprek worden gevoerd in uw eigen vertrouwde omgeving. Gelukkig biedt ons Afscheidshuis ook nog die mogelijkheid, als het niet bij u thuis kan. Weet ook dat Facetime en Whatsapp gesprekken uitkomst kunnen bieden.

Dan vinden wij het heel verdrietig u te moeten zeggen dat momenteel de uitvaart alleen kan plaatsvinden met 1e lijn naasten. De besloten kring wordt werkelijkheid. Overige betrokkenen kunnen, zo mogelijk, digitaal (livestream) de dienst of plechtigheid volgen. Daar gaan we ons best voor doen. Wat betreft het opbaren: dit kan, zo ver wij weten, nog steeds thuis en daarnaast
hebben we ons Afscheidshuis. Wij volgen de instructies van het RIVM.
Altiora staat bekend om haar persoonlijke uitvaartzorg en we zullen proberen dit
zo goed mogelijk waar te maken, ook in deze bijzondere periode.

Een groet van hart tot hart!