De plechtigheid

zo waardevol...

Wie zou niet graag een mooie herinnering nalaten? De herinnering aan een zinvol afscheid, waarin wat je in je leven hebt nagestreefd en behartigd, nog eens vorm wordt gegeven in een inspirerende plechtigheid. Met de dood eindigt het leven, maar nooit de relatie die je met iemand hebt. Door ruimte te creëren voor mooie herinneringen die tijdens de plechtigheid vorm krijgen, onstaan nieuwe waardevolle herinneringen. Het zal de verbondenheid tussen verleden en heden alleen maar sterker maken. De voorbereidingen tot de plechtigheid is een verhaal apart. Soms heeft de predikant of pastoor daar een rol in of zijn naasten moedig genoeg zelf de bijeenkomst te leiden. Maar wat als u daar zelf niet toe in staat bent? 

Anneke Morsink is gespecialiseerd in het begeleiden van uitvaartbijeenkomsten. Om te komen tot een persoonlijke woorden waarmee recht wordt gedaan aan de overledene, ligt een vertrouwelijk en intensief gesprek aan ten grondslag. Met heel veel van u en en beetje van haar krijgt het afscheid vorm en inhoud. Tezamen op zoek naar de rode draad in het leven van de overledene, of naar een symbool of ritueel om het afscheid kracht bij te zetten. Zijn er sprekers, wilt u een levensverhaal of speciale aandacht voor kinderen en kleinkinderen? Muziekwensen, een eventuele fotopresentatie, een herinneringstafel, alles krijgt aandacht. Bij een naderend levenseinde kunt u een afspraak maken om, naast de praktische zaken, ook de plechtigheid te bespreken. De basis is te allen tijde: vertrouwen in elkaar.

ik hoop
op een klein licht
in mij
dat met haar stralen
anderen beroert -
mensen verwarmt

(anneke morsink)